Zelený Krůček - ekologická výchova pro nejmenší

Svitavy (10. června 2015) – Výchova k ekologii a úctě k přírodě je důležitá od nejútlejšího věku. Zasít semínko zodpovědnosti je potřeba včas, a to se snaží již pátým rokem v řadě projekt Mateřského a rodinného centra Krůček ve Svitavách nazvaný Zelený Krůček.

Děti se v rámci projektu učí, jak se chovat k přírodě, třídí odpad, pěstují zeleninu, navazují vztah ke zvířatům. „Je to důležité zvlášť dnes, v době, kdy děti umí odmalinka ovládat nerůznější technická zařízení včetně tabletů či počítačů, ale neví, k čemu slouží motyčka,“ říká Tereza Veitová z MC Krůček.  Doplňuje, že smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah
k prostředí, ve kterém žijeme. Malí ekologové spolu se svými rodiči získávají informace o správném životním stylu, jak tvořivou a kreativní cestou pracovat s recyklovanými materiály, a uvědomují si význam životního prostředí. „Co nás velmi těší, že se nám daří oprášit stará řemesla, o která je mezi dětmi i jejich rodiči velký zájem, a tak doufáme, že i díky tomu nebudou zapomenuta,“ dodává Tereza Veitová. Samozřejmostí jsou pravidelné akce pro rodiče
s dětmi i ekologické besedy a semináře, akce pro veřejnost, výstavy
a workshopy.

Děti na farmě

V rámci projektu mohou děti strávit čas i přímo na farmě, což je pro ně velmi zajímavé. „V minulosti kdekdo choval králíky či slepice, pěstoval na zahrádce brambory a zeleninu. V současné době je pro většinu dětí zdrojem potravy, obrazně řečeno, supermarket. Se zemědělskou činností se setkají málokteré. Snažíme se tedy dětem ukázat, jak je zemědělství důležité, protože nám zajišťuje jídlo,“ uvedla Tereza Veitová. Na farmu se vydávají děti každoročně, a to v rámci příměstského tábora s příznačným názvem – Farmáři. Letos se koná v termínu od 27. do 31. července.

Projekt Zelený Krůček podporuje Pardubický kraj.

Více informací poskytnou:

·         Barbora Hávová, statutární zástupkyně MC Krůček,
email: bara.havova01@gmail.com , tel: 733 518 999

·         Tereza Veitová, aktivizační pracovnice MC Krůček,
email: terca.veitoma@gmail.com, tel: 603310426

Poznámky:

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s., je organizací, která od roku 2001 nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Přispívá k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy připravuje na mateřství a rodičovství, předává poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života, podporuje výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání. 

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. http://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/

Komunitní a kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
737 236 152, 733 518 999 mckrucek@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode