Jak na to mít rodinu a podnikat radí v Krůčku

Svitavy (7. března 2013) – Mateřské a rodinné centrum Krůček aktivně podporuje rodiče. Pomáhá jim, aby se i s malými dětmi dokázali uplatnit, seberealizovat a v neposlední řadě se stát i tvůrci ekonomických hodnot. Projekt Mám rodinu a podnikám, který ukazuje rodičům s malými dětmi, již se obecně obtížněji uplatňují na trhu práce, že není třeba se spoléhat jen na omezenou nabídku volných pracovních míst. Pro Svitavsko s poměrně vysokou nezaměstnaností je cenné, že matky a otce motivuje, aby zkusili založit živnost a začít podnikat.

„Téměř po roce realizace je do projektu zapojeno 100 lidí. Během této doby si šest z nich založilo svou živnost a rozběhlo podnikání,“ uvedla Monika Čuhelová, vedoucí Mateřského centra Krůček. Všem zájemcům pomáhá tým odborníků, kteří se specializují na nejrůznější problematiku. „Jednak jde o oblast slaďování rodinného a pracovního života, ale také o praktické věci týkajíce se zakládání živnosti či řešení situací, které je v podnikání nutné řešit,“ říká Andrea Bělovská, manažerka projektu. V mateřském centru proto funguje konzultační místo, kam si pro radu zamířil každý druhý účastník projektu.

Většina živnostníků se jistě shodne, že začátky podnikání jsou těžké. S malými dětmi, po návratu z rodičovské dovolené a bez znalostí fungování podnikatelské sféry, by bylo pro začínající podnikatelku či podnikatele velmi obtížné obstát v konkurenci. Díky projektu financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR se tak dostane informací těm, kdo mají odvahu pustit se do podnikání v nepříliš lehké ekonomické situaci. Zatím se ve Svitavách uskutečnilo devět vzdělávacích čtyřhodinových seminářů k tématům, jako jsou např.: podnikatelský plán, marketing, daňová evidence nebo již zmíněné slaďování rodiny a práce.

V současné době se připravují rekvalifikační PC kurzy, které by se měly rozběhnout letos.  Mimo to začínající živnostníci sdílí své zkušenosti v brainstormingových skupinách, což jim umožnuje vyvarovat se chyb druhých, poradit si, ale také navázat vzájemné obchodní vztahy. Vznikl také manuál pro začínající podnikatele/lky, který slouží jako návod jak postupovat při zakládání živnosti, ale zároveň obsahuje tématiku z oblasti slaďování rodinného a pracovního života.

Do projektu mateřského centra jsou zapojeni dva partneři: Město Svitavy a zástupce OSVČ.

Více informací poskytnou:

nebo je naleznete na www.podnikavirodice.cz

 

Poznámky:

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s., je organizací, která od roku 2001 nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Přispívá k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy připravuje na mateřství a rodičovství, předává poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života, podporuje výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání. Je realizátorem dvou evropských projektů OP LZZ: Mám rodinu a podnikám, Flexi práce s rodinou. 

Projekt Mám rodinu a podnikám realizuje Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o. s. od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2014, (číslo projektu CZ.1.04/3.4.04/76.00243).  Hlavním cílem projektu je přispět ke slaďování pracovního a rodinného života zvýšením počtu nových OSVČ, udržení a rozvoj stávajících podnikatelů/lek. Vytvořit komplexní proces podpory v oblasti podnikání. Projekt je určen pro ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnost nebo ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce nebo pro muže v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.

 

 

 

 

Informace o Babymasážích vám poskytne lektorka středečního klubu.

Jako termín pro setkání nabízíme úterý od 13:00 nebo 15:30 (ve skupině od 13 hodin jsou 3 volná místa, ve skupině od 15:30 4 volná místa), vždy 1,5 hodiny, součástí je i prostor pro dotazy a sdílení rodičů. Mezi prvním a druhým setkáním proběhne jedno individuální nad zkráceným diagnostickým testem. Výsledky napoví, jak s dítětem pracovat, bude jim přizpůsoben obsah kurzu. První setkání proběhne 28. listopadu. Informace a objednání na sona.nadvornikova@gmail.com, 733 518 999.

Aby byl kurz co nejdostupnější, požádali jsme o jeho podporu Nadaci ČEZ (pak by kurz byl zdarma). Přestože rada zasedla, nemáme zatím bohužel konečné rozhodnutí. V případě, že podpora Nadace ČEZ nedopadne, podpoříme kurz naším kmenovým projektem Centrum pro rodinu. Cena za 17 hodin kvalitně stráveného času vašeho dítěte i vás, zvýhodněná tímto projektem, pak bude 1000kč pro členy, 1200kč pro nečleny MC Krůček.

Nevyhovuje vám termín? Kontaktujte nás i tak. V přípdě většího zájmu rodičů o jiný termín jej můžeme společně hledat, dále je možnost využít individuální program v rámci pedagogické poradny, kde u předškoláků vycházíme z Klokanova kufru. http://www.klokanuvkufr.cz/klokanuv-kufr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/

Komunitní a kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
737 236 152, 733 518 999 mckrucek@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode