Proč být dobrovolníkem

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo ze své dobré a svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu chce vykonávat veřejně prospěšnou činnost.

Dobrovolnictví mi přinese:

 • Pocit užitečnosti
 • Nové zkušenosti/dovednosti/zážitky
 • Kontakty a přátelství
 • Seberealizaci
 • Praxi potřebnou k dalšímu studiu/ zaměstnání

Práva dobrovolníka :

 • Právo na informace o přijímací organizaci a činnosti, kterou zde budu vykonávat, jejím časovém harmonogramu a místu výkonu
 • Právo na činnost, která naplní má očekávání
 • Možnost pravidelného kontaktu s koordinátorem dobrovolnické služby
 • Právo na zaškolení
 • Právo na pojištění
 • Pravidelný kontakt s osobou z přijímací organizace, která mi vysvětlí náplň činnosti
 • Právo říci "ne"
 • Právo na zpětné hodnocení mého působení v organizaci
 • Právo na morální ohodnocení za dobře vykonanou práci

Povinnosti dobrovolníka:

 • Plnit úkoly, ke kterým jsem se zavázal ve smlouvě
 • Plnit úkoly spolehlivě a svědomitě
 • Požádat o pomoc a informace, které potřebuji pro dobrovolnickou činnost
 • Znát své limity a brát je v potaz (časové, zdravotní, apod.)
 • Spolupracovat s pracovníky přijímací organizace, respektovat jejich činnost a poslání organizace

Od 4. října BABYMASÁŽE DOČASNĚ NEPROBÍHAJÍ z personálních důvodů, předpokládaný "návrat" do programu je v listopadu. Informace zde a v týdenních programech na facebooku. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNA V PRAVIDELNÉM PROGRAMU - v úterý dopoledne Montessori, ve čtvrtek Notička, odpolední změny, více informací v sekci Rodinné centrum - kluby. Těšíme se na vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

POSKYTUJE 10% SLEVU "na akce navíc" PRO ČLENY  MC KRŮČEK A REGISTROVANÉ V KPZ  VZP.

www.klubpevnehozdravi.cz/

Komunitní a kulturní centrum Fabrika
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
737 236 152, 731 531 346 mckrucek@gmail.com
Vytvořeno službou Webnode